Bus Hanoi to Ha Giang ( Northern Vietnam )

5/5 - (28 bình chọn)

Bus Hanoi to Ha Giang ( Northern Vietnam )

Travel bus from Hanoi to Ha Giang takes about 6-8 hours

1) Bus from Hanoi to Ha Giang

Types of bus service

Hanoi old Quarter

Ha Giang city

Price

Sleeper Bus ( 44 beds )

06h30 – 07h00
( Mỹ Đình )

 14h30

350.000đ

11h15 – 11h30
( Mỹ Đình )

19h30

350.000đ

16h00 – 16h15
( Mỹ Đình )

23h30

350.000đ

18h15 – 19h00
( Gia Lâm )

04h30

300.000đ

Sleeper Bus ( Cabins )

20h00 – 20h30

04h30

500.000

Limousine Bus ( 9 seats )

06h30 – 07h00

 13h00

400.000đ

15h15 – 15h30

22h00

400.000đ

2) Bus from Ha Giang to Hanoi

Types of bus service

Ha Giang city

Hanoi

Price

Sleeper Bus 

07h00

14h30
( Mỹ Đình )

350.000đ

17h00

23h30
( Mỹ Đình )

350.000đ

20h00

04h30
( Old Quarter )

300.000đ

Sleeper Bus ( Cabins )

20h00 – 20h30

05h00
( Mỹ Đình )

500.000

Limousine Bus ( 9 seats )

07h00 – 07h30

 13h30
( Old Quarter )

400.000đ

16h00 – 16h30

22h00
( Old Quarter )

400.000đ

Note: 
– Free of charge for children under 5 years sharing seat with parents.
– From 5 years is adults rate.
( Trẻ em từ 5 tuổi trở lên tính giá bằng người lớn, trẻ dưới 5 tuổi miễn phí ngồi cùng ghế với bố mẹ )

 

TheSinhTour

Gọi điện thoại
Hỗ trợ qua WhatsApp
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ qua Facebook Messenger