Bus Nam Ninh ( Limousine Bus )

Bus Nam Ninh ( Limousine Bus )
*****

xe bus ha noi nam ninh

Limousine bus dep time: 6h30 – 8h00 – 9h00

Bus dep time: 10h30

HANOI

Arrival

Price

Arrival time


Dep time:
6h30 – 8h00 – 9h00 – 10h30

 308 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lạng Sơn 250.000 đ3,5 ⇒ 4 hours
Hữu Nghị Quan
河内- 友谊关
 300.000 đ 4 hours
Nam Ninh
河内-南宁
650.000 đ8 ⇒ 9 hours

 

TheSinhTour

Call Phone
WhatsApp Support
Chat with us!
Support with Zalo
Facebook Messenger