Xe TheSinhTourist ( Sinhcafe )

Xe TheSinhTourist ( Sinhcafe )
******
Số điện thoại đặt vé: 0283 838 9593
Open: 06:30 – Close: 22:30
Lịch trình & Giá vé  

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
HA NOI
河内市
ハノイ 
Ho Chi MinhHa Noi -> Hue -> Hoi An -> Nha Trang -> Ho Chi Minh
Mui NeHa Noi -> Hue -> Hoi An -> Nha Trang -> Mui Ne
Da LatHa Noi -> Hue -> Hoi An -> Nha Trang -> Da Lat
Nha TrangHa Noi -> Hue -> Hoi An -> Nha Trang
Da NangHa Noi -> Hue -> Hoi An -> Da Nang
Hoi AnHa Noi -> Hue -> Hoi An
Hue6:00 PM7:00 AM + 113 hours685kmSleeping 300.000đ

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
HUE
顺化市
フエ 
Ho Chi MinhHue -> Hoi An -> Nha Trang -> Ho Chi Minh
Mui NeHue -> Hoi An -> Nha Trang -> Mui Ne
Da LatHue -> Hoi An -> Nha Trang -> Da Lat
Nha TrangHue -> Hoi An -> Nha Trang
Da Nang8:00 AM11:00 AM3 hours100kmSleeping220.000đ 
1:15 PM3:45 PM2.5 hours100kmSleeping220.000đ 
Hoi An8:00 AM12:00 PM4 hours130kmSleeping220.000đ 
1:15 PM4:45 PM3.5 hours130kmSleeping220.000đ 
Ha Noi5:30 PM6:30 AM + 113 hours685kmSleeping220.000đ 

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
DA NANG
岘港市
ダナン 
Ho Chi MinhDa Nang -> Hoi An -> Nha Trang -> Ho Chi Minh
Mui NeDa Nang -> Hoi An -> Nha Trang -> Mui Ne
Da LatDa nang -> Hoi An -> Nha Trang -> Da Lat
Nha TrangDa Nang -> Hoi An -> Nha Trang
Hoi An10:30 AM12:00 PM1.5 hour30 kmSleeping200.000đ 
3:30 PM5:00 PM1.5 hour30 kmSleeping200.000đ 
Hue9:15 AM12:30 PM3.25 hours100 kmSleeping220.000đ 
2:30 PM5:00 PM3 hours100 kmSleeping220.000đ 
Ha NoiDa Nang -> Hue -> Ha Noi

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
HOI AN
会安市
ホイアン 
Ho Chi MinhHoi An -> Nha Trang -> Ho Chi Minh
Mui NeHoi An -> Nha Trang -> Mui Ne
Da LatHoi An -> Nha Trang -> Da Lat
Nha Trang6:15 PM7:00 AM + 112.75 hour530 kmSleeping370.000đ 
Da Nang8:30 AM9:15 AM0.75 hour30 kmSleeping200.000đ 
1:45 PM2:30 PM0.75 hour30 kmSleeping200.000đ 
Hue8:30 AM12:30 PM4 hours130 kmSleeping220.000đ 
1:45 PM5:15 PM4 hours130 kmSleeping220.000đ
Ha NoiHoi An -> Hue -> Ha Noi

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
NHA TRANG
芽庄市
ニャチャン 
Ho Chi Minh7:15 AM6:30 PM11.75 hours447kmSleeping250.000đ
8:00 PM6:00 AM + 110 hours447kmSleeping270.000đ 
Mui Ne7:15 AM12:15 PM5 hours250kmSleeping210.000đ
1:30 PM6:30 PM5 hours250kmSitting210.000đ 
8:00 PM1:00 AM + 15 hours250kmSleeping270.000đ 
Da Lat7:30 AM11:30 AM4 hours140kmSitting200.000đ 
1:00 PM5:00 PM4 hours140kmSitting200.000đ 
Hoi An7:00 PM6:00 AM + 111 hours530kmSleeping370.000đ 
Da NangNha Trang -> Hoi An -> Da Nang
HueNha Trang -> Hoi An -> Hue
Ha NoiNha Trang -> Hoi An -> Hue -> Ha Noi

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
DA LAT
叻市
ダラット 
Ho Chi Minh8:00 AM4:00 PM8 hours310kmSleeping 290.000đ
Mui Ne7:30 AM11:30 AM4 hours160kmSitting 210.000đ
1:00 PM5:00 PM4 hours160kmSitting200.000đ 
Nha Trang7:30 AM11:30 AM4 hours140kmSitting200.000đ 
1:00 PM5:00 PM4 hours140kmSitting200.000đ 
Buon Me Thuot6:00 AM11:00 AM5 hours210kmSittingN/V 
Hoi AnDa Lat -> Nha Trang -> Hoi An
Da NangDa Lat -> Nha Trang -> Hoi An -> Da Nang
HueDa Lat -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue
Ha NoiDa Lat -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue -> Ha Noi

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
MUI NE
美奈
ムイネー 
Ho Chi Minh7:30 AM1:00 PM5.5 hours250kmSitting200.000đ 
1:00 PM6:30 PM5.5 hours250kmSleeping220.000đ
12:00 PM6:00 AM6 hours250kmSleeping270.000đ
Nha Trang7:15 AM12:15 PM5 hours250kmSitting210.000đ
1:00 PM6:00 PM5 hours250kmSleeping 200.000đ 
12:00 PM6:00 AM5 hours250kmSleeping290.000đ 
Da Lat7:30 AM11:30 AM4 hours160kmSitting190.000đ 
12:30 PM4:30 PM4 hours160kmSitting190.000đ
Hoi AnMui Ne -> Nha Trang -> Hoi An
Da NangMui Ne -> Nha Trang -> Hoi An -> Da Nang
HueMui Ne -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue
Ha NoiMui Ne -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue -> Ha Noi

 

From

从/から

To

到/まで

Departure

离站/出発

Arrival

到站/到着

Travel Time

小时/時間

Distance

距离/距離

Coach TypePrice/ vnđ
HO CHI MINH CITY
(SAI GON)
胡志明市
ホーチミン 
Mui Ne7:00 AM12:30 PM5.5 hours250kmSleeping220.000đ 
2:00 PM7:00 PM5 hours250kmSitting220.000đ 
8:00 PM1:00 AM + 15 hours250kmSleeping290.000đ
Nha Trang7:00 AM6:15 PM11.5 hours447kmSleeping270.000đ 
8:00 PM6:00 AM + 110 hours447kmSleeping290.000đ 
Da Lat10:00 PM5:00 AM + 17 hours310kmSleeping290.000đ
Hoi AnHo Chi Minh -> Nha Trang -> Hoi An
Da NangHo Chi Minh -> Nha Trang -> Hoi An -> Da Nang
HueHo Chi Minh -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue
Ha NoiHo Chi Minh -> Nha Trang -> Hoi An -> Hue -> Ha Noi

 

TheSinhTour

Gọi điện thoại
Hỗ trợ qua WhatsApp
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ qua Facebook Messenger